ป้ายโฆษณา
รายงานผู้ลงทะเบียนเรียน

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศน. อำเภอบ้านแพ้ว

ประจำปีการศึกษา 2554-2555


 

Link การศึกษา


Copyright@2009 Nfebanphaeo.net Made All rights reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว
31/8 ม. 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 034-483025