ป้ายโฆษณา
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน กศน. ภาคเรียนที่ 1/2558

ประกาศ ณ วันที่ 14 พค. พศ.2558 ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว มีความประสงค์สอบราคาซื้อหนังสือเรียน กศน. ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พุทธศักราช 2556

 

 

Copyright@2009 Nfebanphaeo.net Made All rights reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว
31/8 ม. 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 034-483025