ป้ายโฆษณา

ค้นหา

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้29
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้19
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้86
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา131
mod_vvisit_counterเดือนนี้384
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา183
mod_vvisit_counterทุกวัน88537
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว


วิสัยทัศน์
ประชาชนอำเภอบ้านแพ้วได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดยปลูกฝังคุณธรรม นำประชาธิปไตย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญาสถานศึกษา

เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็น เน้นคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์สถานศึกษา

มีวินัย  ใส่ใจเทคโนโลยี   คู่วิถีพอเพียงเอกลักษณ์ สถานศึกษา


สถานศึกษาพอเพียง เคียงคู่ภาคีเครือข่าย

 

พันธกิจ

1.    จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้มีคุณภาพ
2.    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.    ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.    พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต
5.    พัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
6.    ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
7.    ดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
8.    กำกับ  ดูแล  ตรวจสอบ  นิเทศภายใน  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

Copyright@2009 Nfebanphaeo.net Made All rights reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว
31/8 ม. 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 034-483025