ป้ายโฆษณา

ค้นหา

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้16
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้14
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้80
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา224
mod_vvisit_counterเดือนนี้507
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา638
mod_vvisit_counterทุกวัน95628
บุคลากรกศน.บ้านแพ้ว
นางสุนันทา   โนรีสุวรรณ

ผอ.กศน.บ้านแพ้ว

นางนภาพร  เติมสายทอง

พนักงานพิมพ์ ส 3

 

นายเสวก  ทองสวัสดิ์

พนักงานขับรถ

 

พนักงานราชการ

นางศิริวรรณ  เอี้ยงชะอุ่ม นางมาฆนาฏ  สุขเงิน 
นางสาวอรุณวรรณ  แสงทอง นางสาวศิราณีย์  ศรีเจริญ
ครูอาสาสมัคร
ครูอาสาสมัคร 
ครูอาสาสมัคร  
ครูอาสาสมัคร
อ.อารีย์  ฉิมบุญอยู่ อ.ชาคริต  จันทร์ตรี อ.สกุลรัตน์  เฮ้งเจริญสุข อ.บีบีฮวา  สะมัท
นางสาวอารีย์  ฉิมบุญอยู่ นายชาคริต  จันทร์ตรี นางสาวสกุลรัตน์  เฮ้งเจริญสุข นางสาวบีบีฮวา  สะมัท
ครู กศน.ตำบลยกกระบัตร
ครู กศน.ตำบล สวนส้ม
ครู กศน.ตำบลบ้านแพ้ว ครู กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว

อ.กัญญา  หงษ์สมศรี

อ.ศิริพร  วงศ์ศิลป์

อ.วิมาภรณ์  วุฒิพงศ์

อ.สุรินธร  นาคคุ้ม

นางสาวกัญญา  หงษ์สมศรี
นางสาวศิริพร  วงศ์ศิลป์ นางสาววิมาภรณ์  วุฒิพงศ์ นางสาวสุรินธร   นาคคุ้ม
ครู กศน.ตำบลหนองบัว
ครู กศน.ตำบลคลองตัน ครู กศน.ตำบลเกษตรพัฒนา ครู กศน.ตำบลหลักสอง

นางสาวพันธชา  ยังมาก นายชาญชัย   สุนทรชื่น
นางสาววรรณละภา โตแดง นางสาวอ้อมใจ  จันทร์เนียม
ครู กศน.ตำบลโรงเข้
ครู กศน.ตำบลอำแพง ครู กศน.ตำบลหลักสาม ครู กศน.ตำบลหนองสองห้อง
นางสาวอุไรวรรณ  ปานเนือง
ครู กศน.ตำบลบ้านแพ้ว 2

ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นางสาวภัทรวดี  กัญจา นางสาวอินอร  บัวผัน

บรรณารักษ์

นางสาววิชุรี  สุขสำราญ
 

Copyright@2009 Nfebanphaeo.net Made All rights reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว
31/8 ม. 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 034-483025