ห้องเรียน กศน.

clock

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบล

งานการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

ปีงบประมาณ 2555

กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว

โครงการ  การทำปุ๋ยชีวภาพ

วันที่  20 – 29  มิถุนายน  2555

ณ   กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว   หมู่ที่ 4   ตำบลเจ็ดริ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

งานการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

ปีงบประมาณ 2555

กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว

โครงการ  ช่างปักสะดึง

วันที่  20 – 29  มิถุนายน  2555

ณ   บ้านเลขที่  72/1  หมู่ที่ 5  ตำบลเจ็ดริ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

งานการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

ปีงบประมาณ 2555

กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว

โครงการ  การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

วันที่  4 – 13   สิงหาคม  2555

ณ   บ้านเลขที่  11   หมู่ที่ 4   ตำบลเจ็ดริ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร

 

บุคลากร

นางสุนันทา  โนรีสุวรรณ

ผู้อำนวยการ กศน

 

นางสาวบีบีฮวา  สะมัท

ครู กศน.ตำบล

Link เพื่อการศึกษา

Facebook FanBox

กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว on Facebookขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla 2.5 templates  Valid XHTML and CSS.